Política de privacidade

Tagen Ata facilita información sobre a finalidade da recollida de datos, como se tratan e cales son os dereitos das persoas interesadas.

Responsable de datos persoais

Tagen Ata é a entidade responsable do tratamento dos datos persoais.

Marco legal

A privacidade dos datos como a confidencialidade da información son aspectos de grande importancia para Tagen Ata. Por isto e segundo establece o Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a súa libre circulación desde Tagen Ata establecemos unha política de protección de datos.

Seguridade no tratamento

Tagen Ata aplicará as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco que evite a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais ou a comunicación ou acceso non autorizado a estes datos.

Datos da empresa

S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:

Finalidade do tratamento dos datos persoais en Tagen Ata

Dereitos dos titulares dos datos persoais

Os titulares dos datos persoais se o desexan e presentando o documento nacional de identidade, pasaporte ou similar, poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e portabilidade remitindo un correo electrónico a protecciondedatos[arroba]tagenata[punto]com. O responsable do tratamento terá que dar resposta aos titulares sen dilación indebida. Informámoste que poderás presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se non foron atendidos satisfactoriamente os teus dereitos.

Encargados do tratamento

A prestación dos servizos ofrecidos por Tagen Ata require da contratación doutros servizos de aloxamento, almacenamento e procesamento. Os servizos tecnolóxicos que pasan as ser encargados do tratamento son:

Webs e formularios